Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ROZKAZ Č.1 K ZALOŽENÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA

Rozkaz číslo 1 plk.PalečekMinisterstvo národní obrany
Hlavní štáb - vel.pěchoty - VJ
-----------------------------------Rozkaz číslo 1.

Vojáci výsadkových jednotek!

Bezpečnost státu vyžaduje politicky uvědomělou,dobře vycvičenou a moderně vyzbrojenou armádu.Moderní zbraně předpokládají statečného bojovníka, tělesně zdatného, vyspělého, politicky uvědomělého a ukázněného. Proto se armádní velení rozhodlo postaviti výsadkové jednotky.

Dnem 1.října 1947 staly se tyto nové a moderní jednotky nedílnou součástí československé armády. Výsadkové jednotky jsou stavěny z nejlepších vybraných vojáků - dobrovolníků, kteří budou vybaveni nejdokonalejšími zbraněmi.

Pro tyto vlastnosti musí býti ode dne svého zrodu - jako elitní jednotky - ozdobou naší armády. Osud, budoucnost i pověst těchto nových jednotek je od této chvíle ve vašich rukou. Jsme teprve na počátku a máme před sebou velmi tvrdou cestu, neboť nás čekají značné obtíže a překážky. Je jednou z charakteristických vlastností výsadkových jednotek a - zdůrazňuji - privilegovanou povinností, tyto překážky vyhledávat, překonávati je silou vůle, pružnou vynalézavostí, pracovní soudržností a kázní. Z vašich mozolů a potu vyroste nová jednotka, aby ve stavebním procesu Vás zakalila jako nejtvrdší ocel a učinila z Vás nejlepší československé muže a vojáky.

Jste tak svědky zrodu této zbraně a budete státi při jejich základech, abyste jako první dobrovolníci, spojeni jednou tužbou, jednou snahou a jedou vůlí, vytvořili tuto elitní československou jednotku a stali se důstojnými a hodnotnými následovníky těch výsadkových bojovníků, kteří za této války poprvé a na všech spojeneckých frontách šířili pověst této zbraně tvrdou houževnatostí, železnou vytrvalostí vždy, všude a za všech podmínek, a nezdolnou vůlí bojovali za všelidské ideály demokracie a svobody.

Vám připadl čestný úkol tyto jednotky stavět a budovat. Přistupte k tomuto úkolu s plnou odpovědností, vážností a snahou po nejlepším výkonu, abyste postupným zdokonalováním, tělesnou zdatností, proloženou morálně - politickým vědomím cílů a z nich vyplývajících povinností, naplněni moderním výcvikem, prodchnuti duchem výsadkových jednotek, dobrovolnou - tedy tím větší - kázní postupně pomohli vytvořit typy nových moderních československých bojovníků, kteří budou vždy připraveni pracovat jeden za všechny a všichni za jednoho, chránit a bojovat za tuto krásnou zem, naši lidovou, demokratickou republiku Československou.

Je to úkol odpovědný, těžký, ale i krásný. Jeho konečným cílem je náš nejlepší československý voják, který by byl hoden naší, tak bohaté i pohnuté vojenské tradice. Buďte hrdi, že jste to právě Vy, kterým věčný genius našeho národa tento úkol svěřil a dokažte výkonem i prací, že jste jej hodni.

Za správnost : Velitel výsadkových jednotek:

mjr. KRZÁK Rudolf

plk. PALEČEK Karel v.r.


Obdrží: velitel 71.vppr
velitelská rota
padáková rota
výcviková rota

Rozkaz byl oficielně přednesen 11.října 1947 v Stráži pod Ralskem.Existence praporu byla stanovena podle čj.: 04218 Ministerstva národní obrany na den 1.10.1947.


Zajímavý je původ tohoto rozkazu, který se podle historiků v archivu nezachoval. V roce 1947 si jednu kopii pro sebe na památku schoval jeden z písařů štábu praporu. Opatroval jej až do r. 1999, kdy jej předal plk. Jiřímu Šolcovi a ten jej ve druhém vydání " Červených baretů " zveřejnil. Když jsem si jej přečetl mrzelo mne, že jsme jej neměli k dispozici v r. 1987 v Chrudimi, když jsme znovu zakládali prapor. Bylo možno jej přečíst téměř beze změny a to uplynulo 40 let. Jsem však rád, že chrudimská třiačtyřicítka nese hrdě čestný název " 71. PRAPOR ČESKOSLOVENSKÝCH PARŠUTISTÚ ".

Zpět na Historie výsadkových vojsk

Čejen - převzato z forum.CSLA.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci