Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

CHEMICKÉ VOJSKO
| Zpět na přehled druhů vojsk |

Chemické vojsko vzniklo 1. ledna 1950 přejmenováním vojska „zvláštních bojových prostředků“ (ZBP). Jeho vznik byla nezbytná nutnost, vzhledem k tomu, že se předpokládalo v budoucím konfliktu použití „zbraní hromadného ničení“ (ZHN), tj. biologických, jaderných a chemických zbraní, což by znamenalo vedení bojové činnosti v podmínkách zamoření chemickými, radioaktivními i biologickými látkami. K tomu musel mít své místo v armádě i takový druh vojska, jakým byli chemici, kteří měly za úkol odstraňovat nejtěžší následky použití ZHN.

Hlavním úkolem vojska byl radiační a chemický průzkum s vytýčením zamořených prostorů, zjišťování parametrů jaderných výbuchů, varování vojsk a provádění úplné speciální očisty celých jednotek (praporů). V 50. letech to bylo ještě použití zápalných prostředků. Chemické vojsko při svém vzniku využívalo tradice 1. republiky, ale především zkušenosti, znalosti Rudé armády (Sovětské armády) a i většinu používané techniky. Jak se časem ukázalo, v mnoha směrech žák přerostl učitele. Díky našim výzkumníkům patřilo chemické vojsko ČSLA od 70. let ke špičce, včetně řady přístrojů, ochranných prostředků a techniky.

Významné období pro vědeckotechnický rozvoj v oboru dekontaminace (odmoření, dezaktivace) znamenala 70. a 80. léta. Je zaváděna souprava OS-3 (pro speciální očistu tanků a BVP) a další moderní zařízení jako TZ-74, polní mechanizovaná prádelna PMP-79, Linka-82 a univerzální zařízení ST-T815 (OBJEM).

Ve všech uvedených případech se jednalo o techniku na světové úrovni, která v ostatních armádách neměla ve své době srovnatelnou konkurenci. Západní jednotky takovou technikou a jednotkami nedisponovali, nebo jen v omezené míře. Po změně společenských poměrů se jezdili učit k Československým chemikům.

Vlastní vševojskové jednotky byly vybaveny chemickým materiálem tak aby byly schopny provést částečnou speciální očistu (AOS-1 (2), OS-3, UOS-1, IPB) a radiační a chemický průzkum (CHP-71, IT-65, RBGT-62). Tanky byly vybaveny zařízením, které bylo schopno indikovat BOL (GO-27) a pronikavou radiaci (DP-3) a tím uzavřít hermeticky tank. Z prostředků ochrany jednotlivce to byla maska BSS-MO a později M-10, vojskový ochranný plášť VOP-63/69 a později JP-75. Po vzniku jednotypové organizace byla u každého vševojskového pluku (i u některých útvarů druhů vojsk) rota chemické ochrany, u divize prapor chemické ochrany, u obou armád pluky, později prapory chemické ochrany a Západní vojenský okruh měl 101. brigádu chemické ochrany (v Liberci, kde jsou tito specialisté dodnes). Jednotky měly ve výzbroji speciální techniku: ACHR, ARS-12DC, ARS-12M s POR-69, Linku-82, TZ-74, průzkumná vozidla UAZ-496CH, OT-65CH, později BRDM-2rch, se zdravotního materiálu PDP-2 a ženijního ČV-25. K zjišťování BOL byly používány přístroje CHP-71, GSP-1 (11,12), PCHL-54; k zjišťování radioaktivního záření RBGT-62, IT-65, AS-67. Chemici byli materiálními hospodáři materiálové třídy č. 07, která obsahovala výše uvedenou techniku, přístroje a PPCHOJ.

Pro označení příslušníků chemického vojska se zpočátku používal emblém „kolečko se šipkou“, což byl původně znak prvorepublikové "obrněné vozby". Vzhledem k tomu, že byl pro tankové vojsko zaveden obrázek tanku (postupně ve dvou variantách), již zbylý a nepotřebný emblém byl využit pro chemické vojsko - viz. níže.

Různí lidé nechápali, co to znamená a protože se takto podobně na mapách zaznamenávaly plamenomety (resp. ohňomety), taky se to spojovalo s tímto vysvětlením. Protože byl pocit, že je třeba zavést nový symbol, byla v roce 1969 vypsána soutěž na nový emblém, kde byly předloženy různé "šílenosti," jako např. OT a nad ním atomový hřib aj.Tehdy plk. Doc. Ing. J. Matoušek, DrSc., který již dříve vyhrál řadu soutěží na různé podnikové znaky, poslal do soutěže emblém s ideovým i technickým zdůvodněním a soutěž vyhrál. Podle tohoto návrhu byl vytvořen nárameníkový (klopový) znak (viz obrázek).

Emblém vyjadřuje základní poslání chemického vojska. Ochrana před jadernými a chemickými zbraněmi je symbolizována paprsky alfa, beta a gama v elektromagnetickém poli, vepsanými do stylizovaného nejznámějšího chemického vzorce - benzenového jádra.

Z knihy „Historie útvarů 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný)“
Ing. Vladimír Kubánek
zveřejněno se souhlasem autora

| Zpět na předhled druhů vojsk |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci